Vi presenterar

ALLEMANSAPPEN

Vinnande bidraget till Hack for Sweden 2021

Allemansappen

Appen för Sveriges alla turer till naturen

Allemansappen är byggd för att med den information som finns i våra öppna datalager skapa roliga och praktiska funktioner för privatpersonen som befinner sig i naturen. Utflykten i naturen kan påverkas av mycket. Med Allemansappen får du all information som kan vara bra att ha, paketerad i användarens telefon på ett enkelt och roligt sätt. Och likaväl gäller för myndigheter, skogsägare och andra som har information de vill ge Sveriges alla privatpersoner i skogen. Allemansappen kan vara en praktisk och enkel källa för att skicka ut denna information.

All den öppna data som finns om Sveriges natur, väder, klimat, kartor – den kan vi på ett smidigt och roligt sätt överföra till de privatpersoner som använder Allemansappen. Med denna information blir utflykten i naturen roligare, säkrare och mer informerad.

Dagens teknologi utnyttjad på rätt sätt för att ge användaren en förhöjd upplevelse. Vi bygger med toppmodern teknologi och skapar teknik som aldrig tidigare funnits.

Vi tror att bryggan mellan den tekniska världen och att bevara intresset för naturen går genom att använda teknik på rätt sätt, för att förstärka naturupplevelsen. Vi vill vara med för att få det att hända.

All data, förpackat på ett enkelt och roligt sätt för Sveriges utflykter

Med toppmodern teknik bygger vi appen som alla vill ha med ut i skogen.

Vi kan bygga vad som helst.
Och vi vill bygga hela Sveriges Allemansapp.

Naturens arter i ditt område

Du är inte ensam i skogen! Få en bättre förståelse om de arter som är omkring dig. Allemansappen berättar vilka djur och växter som finns i det område du befinner dig i.

Navigera med hjälp av AR

Håll telefonen framför dig och vänd dig mot den riktning du vill veta mer om. Med hjälp av AR (augumented reality) så visar Allemansappen staplar som berättar om hur vegetationen är uppdelad i din valda riktningen.

Allemansappen bygger på att hämta information från datalager och paketera dem till användaren i ett enkelt, intuitivt och tekniskt roligt format. Vi är öppna för att hämta data från andra källor som är intressanta för användarens tur i naturen. Läs mer om vilka möjligheter vi ser!